Systemy ochrony Umirs chronią różnego typu obiekty w wielu państwach.
Przykłady wdrożeń systemów QUADROSENSE, PREDIX, PANTHERA.
Elektrownia atomowa
Węgry
Elektrownie słoneczne
Hiszpania, Włochy, Węgry, Słowacja, Rumunia
Lotniska
Rosja
Więzienia
Węgry

Elektrownie
Węgry, Słowacja, Rumunia
Oczyszczalnie ścieków
Węgry
Obiekty wojskowe
Węgry, Rumunia, Polska
Ochrona granic państwowych
Włochy, Turkmenistan
Centra logistyczne
Słowaja, Węgry
Zakłady chemiczne i składy gazu
Węgry, Rosja